Υπηρεσία μεταφοράς στερεών αποβλήτων με κάδους

www.recycle4all.gr

Κάνετε όποια εργασία θέλετε, ανακαίνισης ή οικοδομής, χωρίς να σκέπτεστε τον όγκο των μπάζων.

Διαθέτουμε κάδους απορριμμάτων και μεγάλων αντικειμένων, containers, κάδους αποκομιδής μπάζων και χοάνες για συλλογή μπάζων από πολυώροφα κτίρια, ενώ στις εγκαταστάσεις μας, λειτουργεί χώρος ανακύκλωσης αδρανών υλικών ΑΕΚΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας και αφού συζητήσουμε για τις ανάγκες σας θα επισκεφθούμε τον χώρο σας για την τοποθέτηση των κάδων.