Ανακυκλώσιμα Στερεά Απόβλητα

Επενδύουμε στο μέλλον…

Ανακυκλώσιμα Απόβλητα – Κατηγορίες

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των συμβατικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) είναι γενικός και καλύπτει μεγάλο φάσμα υλικών. Οι βασικές κατηγορίες των ΑΕΚΚ είναι:

  1. Απόβλητα που προκύπτουν από την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων ή/και άλλων δομικών κατασκευών. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από χώματα, χαλίκια, κομμάτια ή στοιχεία σκυροδέματος, επιχρίσματα, πλίνθους (τούβλα), πλάκες επιστρώσεων, γύψο, άμμο, λαξευμένες πέτρες, θρύμμα-τα ειδών υγιεινής κ.λπ. Αυτά τα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή επιμέρους κατεδάφιση των κατασκευών. Η σύσταση των υλικών ποικίλει ανάλογα με το είδος, την ηλικία, τη μορφή, τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου.
  2. Απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης. Να σημειωθεί εδώ, ότι ένα μεγάλο μέρος των άχρηστων υλικών – απορριμμάτων στα εργοτάξια αποτελούν και τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών.
  3. Απόβλητα που προκύπτουν από εκσκαφές, εκχερσώσεις εκτάσεων, ισοπεδώσεις, θεμελιώσεις κ.λπ. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι μητρικά χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, πέτρες, άργιλος κλπ. Τα υλικά εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές. Τα φυσικά φαινόμενα (υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις κ.α.) μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση τέτοιων υλικών. Η σύσταση των υλικών εκσκαφών εξαρτάται σημαντικά από τα γεωλογικά δεδομένα.
  4. Απόβλητα από την οδοποιία και τη συντήρηση οδών. Σε αυτά τα υλικά ανήκουν η άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος, υλικά βάσεων και υποβάσεων, δηλαδή χαλίκι, άμμος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και ανακαίνιση οδών. Τα άχρηστα υλικά οδοποιίας προέρχονται, όχι μόνο από την αποξήλωση και τη συντήρηση των δρόμων, αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων, καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών

Επίσης δεχόμαστε:

  1. Ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ)
  2. Συσσωρευτές (Μπαταρίες αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ)
  3. Στρώμματα – καναπέδες κλπ
  4. Παλαιά αντικείμενα  που δεν χρησιμοποιούνται
Κωδικός ΕΚΑ Απόβλητα από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα από ρυπασμένες τοποθεσίες)
17 01 01 Σκυρόδεμα
17 01 02 Τούβλα
17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά
17 01 07 Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 02 01 Ξύλο
17 02 02 Γυαλί
17 02 03 Πλαστικό
17  03 02 Μείγμα ορυκτής ασφάλτου χωρίς να περιέχει λιθανθρακόπισσα
17 04 01 Χαλκός, Μπρούτζος, Ορείχαλκος
17 04 02 Αλουμίνιο
17 04 05 Σίδηρος, Χάλυβας
17 04 07 Ανάμεικτα Μέταλλα
17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 04 Χώματα και πέτρες που δεν περιέχουν επικίνδυνα υλικά
17 05 06 Mπάζα εκσκαφών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 06 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 09 04 Μεικτά απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιέχουν υδράργυρο, PCBs ή/και άλλες επικίνδυνες ουσίες